Integritetspolicy

Integritetspolicy för ADDING PEOPLE AB

Vi är måna om att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför redogör adding PEOPLE AB nedan för sin integritetspolicy, vilken har till syfte att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation).

Registeransvarig för dina uppgifter

ADDING PEOPLE AB är registeransvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsförordning (GDPR).

Lagring och hantering av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras hos ADDING PEOPLE AB och finns tillgängliga i rekryteringssyfte. De personuppgifter som ADDING PEOPLE AB hanterar är CV, personligt brev, kontaktuppgifter, s k cookies, intresseanmälningar, meddelande och case. När du söker en tjänst via oss använder vi din profil och dina uppgifter för att avgöra om du kan vara en kandidat för tjänsten. Dina uppgifter kan också användas för att din profil ska matchas med liknande tjänster som vi tror kan passa dig, därmed kan vi komma att kontakta dig angående andra tjänster än den/de du sökt.

När du besöker en webbplats som tillhör oss kan det hända att vi lagrar s k “cookies” för att göra din upplevelse av webbplatsen bättre men också för att samla statistik som gör att vi blir bättre på att utveckla den. På vår webbplats har du möjlighet att samtycka till att cookies sparas på din dator vid besök på webbplatsen. Utan ditt samtycke till lagring av grundläggande cookies kan vi inte erbjuda dig en webbplats som fungerar som avsett. Utöver dessa grundläggande cookies kan det förekomma cookies från tredje part som du måste samtycka till att lagra om du vill ha tillgång till vissa andra funktioner. Du kan alltid avböja och återkalla samtycke till lagring av cookies på vår webbplats. Om du samtycker till att lagra cookies när du besöker oss på webben kan du vara säker på att vi anonymiserar eventuella ip-adresser vi samlar in som statistiskt underlag.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

adding PEOPLE AB är mån om tillgången till och hanteringen av dina personuppgifter för att vi ska kunna hjälpa dig med nya karriärmöjligheter. Personuppgifter som lämnas till adding PEOPLE AB kommer vara tillgängliga för de anställda rekryteringskonsulterna inom företaget som ska fullfölja de åtagande som vi har gentemot dig. Dina personuppgifter kommer aldrig att lämnas ut till obehörig och inte heller delas med andra parter, varken inom eller utom Sveriges gränser. Har du däremot aktivt valt att söka en tjänst genom adding PEOPLE AB så kan vår uppdragsgivare komma att ta del av dina personuppgifter. Information om personuppgifter kan eventuellt komma att delas med myndigheter om det krävs enligt lagen.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till information om hur personuppgifterna behandlas.
Som privatperson har du rätt att begära information gällande om och hur adding PEOPLE AB hanterar dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

ADDING PEOPLE AB har för avsikt att de personuppgifter som hanteras ska vara korrekta och relevanta. Om dina personuppgifter av någon anledning skulle vara felaktiga har du rätt att begära en rättelse.

Rätt att bli glömd

Du har, när som helst, rätten att begära att bli glömd och få dina personuppgifter raderade hos adding PEOPLE AB. Du är välkommen att kontakta oss om så är fallet på hello@addpeople.nu

Dataportabilitet

Du har rätt att begära ut de personuppgifter som ADDING PEOPLE AB har om dig. Personuppgifterna som innefattas är sådana som delgetts oss via samtycke eller som har syftat till att sparas på grund av pågående rekryteringsprocess. Det kan även vara uppgifter som adding PEOPLE AB har sparat genom intresseavvägning. Intresseavvägning är en laglig grund som innebär att tillvaratagandet av den registrerades intresse är större än risken för konsekvenser för individen när det gäller personlig integritet. Rätten till ändring, rättelse eller rätten att bli glömd görs inom en vecka förutsatt att den inte innebär eller skulle kunna komma att innebära att adding PEOPLE AB inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet

Om du anser att adding PEOPLE AB behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss på hello@addpeople.nu. Du har även rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Ändringar i integritetspolicyn

ADDING PEOPLE AB förbehåller sig rätten att, när som helst i tiden, genomföra ändringar i sin integritetspolicy i den utsträckning det är nödvändigt med hänsyn till att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Vänligen besök www.datainspektionen.se om du vill veta mer om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ochvilka rättigheter du har.